ΤΑ ΠΡΟΪoΝΤΑ ΜΑΣ

products.jpg
 

Τα προϊόντα μας προέρχονται από τον καρπό της Δαμασκηνοελιάς και είναι επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο.

Για την παρασκευή της επιτραπέζιας ελιάς χρησιμοποιούνται σήμερα διαδικασίες και μέθοδοι που εξελιχθηκαν από εμάς, μετά από μακροχρόνια έρευνα και τη συμβολή ειδικών επιστημόνων. 

Στόχος μας, από την αρχή, ήταν η αξιοποίηση του καρπού για τη δημιουργία νέων προϊόντων που να προέρχονται από την παράδοση, να αξιοποιούν την υπάρχουσα γνώση και τεχνολογία και να είναι κατάλληλα για το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις διατροφικές απαιτήσεις.


Διαθέτουμε 3 τύπους Φυσικής Δαμασκηνοελιάς που διακρίνονται από: 

1. Το φυσικό τρόπο παρασκευής τους 

2. Τη συντηρησιμότητα τους χωρίς τη χρήση συντηρητικών και τεχνητών χρωστικών

3. Την ιδιαίτερη “προσωπικότητά” τους στην εμφάνιση, υφή και γεύση

4. Τη χαμηλότερη, σχετικά, αλατότητα, για την κατηγορία τους